جوابدهی بصورت اورژانس در یک ساعت

 

دستگاه COBAS E411 با تکنیک الکتروکمی لومینسانس، جدیدترین، دقیق ترین و سریع ترین روش اندازه گیری غلظت مواد در نمونه های بیماران است. آزمایشات تخصصی با این روش 24 ساعته جوابدهی می شود.