پیام مدیریت

 

با اعتقاد به اینكه اخلاق حرفه ای و متعهدانه در یک آزمایشگاه تخصصی تاثیر گذار است، همیشه تلاش می كنیم تا با الهام از همه مدیران و كاركنان آزمایشگاه نسبت به شهری كه در آن زندگی می كنیم و مردم آن تعهد خود را به اثبات برسانيم. ما معتقدیم که بدون شک ارتقا دانش و آگاهی کارکنان ما باعث رشد و تعالی روند درمان و پیشگیری از بیماری می شود که در نتیجه سلامت خانواده و جامعه را بهمراه خواهد داشت.