رونمایی از سایت جدید آزمایشگاه کاشف

رونمایی از سایت جدید آزمایشگاه کاشف

با توکل به خداوند متعال از ابتدای اردیبهشت ماه 97 فعالیت وب سایت جدید آزمایشگاه کاشف آغاز گردید.